סוף דרכה של ריבית ה LIBOR

יום רביעי, 9.9.20

נושאי הכנס

Preparing for a World Without LIBOR: Where Are We Now ?

במפגש דנו בשינויים הללו וכיצד ניתן לצלוח את המעבר לריבית אלטרנטיבית בשלום. המפגש מיועד לחברי הפורום, אנשי כספים ומימון, גזברים, מנהלי השקעות ותיקים, מנהלי סיכונים, בנקאים והצוותים המשפטיים העוסקים בנושאים אלו.

על הכנס

מועד החלפת ריבית ה-Libor מתקרב במהירות (31.12.2021), המעבר לעבודה עם בסיסי ריבית חדשים מחייב ביצוע התאמות עסקיות ומשפטיות וטומן בחובו סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי וסיכוני שוק. ההשפעה על שווים של תיקי אשראי, נכסים ונגזרים עם חשיפה ל-Libor צפויה להיות משמעותית.

דוברים

יריב פרץ

מנהל הפורום לגזברות תאגידית

עו"ד נטלי ג'יקובס

שותפה, ראש תחום נגזרות ומכשירים פיננסיים במחלקת בנקאות ומימון, הרצוג פוקס נאמן

Gary Mandelblatt

Managing Partner ,NextGen Strategic Advisors

אודי סלע

מנהל פיתוח עסקי בחברת Numerix, מובילה עולמית בניהול סיכונים ובשערוך נכסים ונגזרים

תמונות מהכנס

משתתפים

AGENDA

15:00-15:10

דברי פתיחה – על המפגש, פורום הגזברות התאגידית, מטרות וחזון להמשך
יריב פרץ, מקים הפורום לגזברות תאגידית

15:10-15:40

עיקרי השינוי הצפוי והשלכות משפטיות ועסקיות
עו"ד נטלי ג'יקובס, שותפה,  ראש תחום נגזרות ומכשירים פיננסיים במחלקת בנקאות ומימון, הרצוג פוקס נאמן

15:40-16:20

Applying AI to Streamline the LIBOR Transition
Gary Mandelblatt , Managing Partner ,NextGen Strategic Advisors

16:20-16:45

שאלות ותשובות
אודי סלע, מנהל פיתוח עסקי בחברת Numerix, מובילה עולמית בניהול סיכונים ובשערוך נכסים ונגזרים

דילוג לתוכן