האירוע הקרוב

ניהול הון חוזר, פקטורינג ופקטורינג הפוך

22/12/2020 בין השעות 16:30 - 15:00

על הקהילה

העיסוק בנושאי הליבה של הגזברות התאגידית הפך לחלק אינטגרלי מתחום האחריות של מחלקות הכספים ומחייב הקצאה של משאבי ניהול וכוח אדם מקצועי. פורום גזברות תאגידית (Corporate Treasury) מאגד גזברים, מנהלי כספים ואנשי מימון ופועל לקידום שיח מקצועי, להסרת חסמים בירוקרטים ולייעול תהליכי עבודה בקשר שבין תאגידים עסקיים הבנקים ומוסדות פיקוח ממשלתיים. הקהילה תוביל שיח המקצועי במסגרת ובינריים ומפגשים פיזיים, תסייע בקידום שיתופי פעולה ותעודד חיבור בלתי תלוי בין חבריה.

קהל יעד

נציגים מחברות וארגונים גדולים, גזברים, סמנכ״לי כספים, מנהלי סיכונים פיננסים, חשבים, מנהלי השקעות, יועצי מערכות מידע פיננסים וספקי תוכנה מובילים.

שותפים

צור קשר

דילוג לתוכן